Kesejahteraan Tenaga Kerja Kependidikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL II) Di SMP Negeri 18 Kota Cirebon


Kesejahteraan Tenaga Kerja Kependidikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL II) Di SMP Negeri 18 Kota Cirebon

K. Kesejahteraan Tenaga Kerja Kependidikan

         1.   Struktur Penggajian Personalia

  1. Guru Tetap              : Tidak Ada
  2. Guru Tidak Tetap    : Swadaya
  3. GBS                                    : Pusat dan Swadaya
  4. TU                           : Swadaya

2.  Usaha-usaha Peningkatan Tugas Kependidikan

  1. Mengikuti penataran yang diselenggarakan dinas pendidikan
  2. Mengikuti seminar-seminar
  3. Mengikuti MGMP

3. Masalah Kendala yang dihadapi dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Dilihat dari struktur dan fungsional yang berbeda dari ketidakseimbangan antar pemasukan dan pengeluaran, usaha-usaha peningkatan tenaga kerja kependidikan :

  1. Berusaha meningkatkan kependidikan menjadi anak-anak didik yang layak dan diterima di masyarakat
  2. Mengadakan rapat dan kumpulan keluarga besar di sekolah

Comments are closed here.