Takakura

|

Makalah Takakura „ Oleh : 1.      Amien Natus Salma    (01) 2.      Lucky Adi Wiyono     (21) 3.      Moh. Arif Setiawan    (24) 4.      Puput Sampurnia .P    (28) 5.      Putri Firdaus .D          (29) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri UPTD SMA Negeri 2 Pare Tahun 2014 BAB I 1.      Pendahuluan a.       Latar belakang Sampah masih menjadi masalah
Read More